11. kongres ESTA Slovenije, v soboto, 23. 1. 2021 na daljavo preko ZOOM

Izpeljava kongresa je potekala preko povezave ZOOM

Občni zbor

Po pozdravu predsednika Volodje Balžalorskega in ugotavljanju sklepčnosti je Kristian Kolman podal organizacijsko in blagajniško poročilo. Sledila je predstavitev novih kandidatov in volitve izvršnega odbora. Med predvidenimi dejavnostmi za 2021-2022 je v teku že Razpis za predavatelje na 49. konferenci v organizaciji CB ESTA, 24. 9. – 26. 9. 2020 ”Formal and Informal Teaching in Learning” https://estastrings.org/next-conference-2021/.

Program

 LoLa (Low Latency), predavanje Matej Bonin, 30’+15′ 

  • (LOw LAtency audio visual streaming system) omogoča zelo hiter prenos zvoka in slike prek interneta, saj je čas (zamik oz. “delay”), ki je potreben za prenos iz lokacije A (mikrofon in kamera) do lokacije B (zvočniki in platno) zelo kratek, tudi od le nekaj čez 20 ms naprej. Zato Lola odpira nove možnosti komuniciranja, ki jih drugi avdio in video prenosni sistemi ne omogočajo. Matej Bonin je predstavil kako je LoLa uporabna za učenje glasbe na daljavo, kjer glasbeniki hkrati igrajo različne inštrumente in imajo pri tem občutek, kot da bi njihovi soigralci igrali fizično zraven njih, kot da bi bili na istem odru. V nadaljevanju se mu je pridružil David Vrtin iz Arnesa, ki je podrobneje predstavil tehnične značilnosti in podporo.

”Godalkanje – Morning starters”, delavnica Bojan Cvetrežnik in Barja Drnovšek 30′

Simulation Violin Alarm Clock Creative Desktop Clock Living Room Ornaments-buy at a low prices on Joom e-commerce platform
  • Spletno inštrumentalno poučevanje ima seveda omejitve, s katerimi se učitelji soočamo pri vsakdanjem delu. In vendar se lahko osredotočimo na pozitivne strani. Vprašamo se – ali dopušča tudi kaj, česar individualni obisk glasbene šole ne? Nekaj pozitivnih izkušenj spletnega poučvanja v kombinaciji s pregledovanjem domačih posnetkov:
  • lažja kontrola, kako otroci doma dejansko vadijo
  • odgovornost za solidno izvedbo ob izdelavi posnetka je na učenčevi strani
  • večja fleksibilnost pri združevanju učencev, ki potrebujejo isto snov, v skupine
  • medsebojno poslušanje in komentiranje posnetkov drugih učencev, odpravljanje napak brez učitelja

Odtenki pizzicata v teoriji in praksi, predavanje Gal Faganel 30’+15′

How to Play Pizzicato: 7 Steps (with Pictures) - wikiHow
  • Pizzicato se je v zgodovini glasbil pojavil pred uporabo loka. V slovarju Dictionary of Bowing and Pizzicato Terms for String Instruments (ASTA, Seagrave & Berman) prvotno sploh ni bilo izrazov za pizzicato, v izdaji 1999 pa je bilo dodano le malo izrazov za pizzicato. Učitelji in izvalajci uporabljajo različne besedne odtenke za opis tudi najmanjših razlik lokovanja. Pedagoško besedišče za opis dejanje, ki ustvari zvok na struni brez loka pa je omejeno. Le majhno število izrazov je na voljo za številne odtenke izvedbe pizzicata. Gal Faganel je predstavil bogate možnosti za raznolikost pizzicata, pedagoške pristope, in učinek različnih odtenkov na zvok. Za predstavitev je uporabil violončelo, seveda je vsebina aktualna za vse izvajalce in učitelje godal.

Portret Monike Skalar, moderator Volodja Balžalorsky 30’+15′

  • Pogovor z violinistko, komorno glasbenico, koncertno mojstrico in pedagoginjo Moniko Skalar je vodil Volodja Balžalorsky.

13.00 zaključek