Rieding, O.; Štiri koncertne miniature za violino

Štiri koncertne miniature za violino in klavir Oskarja Riedinga (1846–1916) spadajo v skladateljev poznejši opus, ki je nastajal v Celju pred prvo svetovno
vojno. Za razliko od njegove slavne serije »lahkih« in melodičnih koncertov in
koncertinov, napisane za mlajše violiniste, so njegove miniature danes povsem
neznane. Namenjene so bile zrelejšim izvajalcem, na kar nakazujejo posamezni naslovi: Nežnost (Tendresse), Priznanje (L’Aveu), Odhod (Le Départ) in Hrepenenje (Désir ardent).
File Type: pdf
Categories: Violina