12. kongres ESTA Slovenije, v soboto, 27. 1. 2022 na daljavo preko ZOOM povezave

 

Izpeljava kongresa je zaradi premajhne prijave udeležencev in poslabšanja epidemiološke slike potekala preko povezave ZOOM.

Po pozdravnem nagovoru predsednika je bilo podano organizacijsko in blagajniško poročilo. Po sprejetju sklepov so  sledili poster, predavanja in predstavitve. 

9.45, Fran Korun Koželjski, avtor prve slovenske violinske šole, predavanje: Peter Napret  

Koželjski (1868-1935) je vsekakor pomemben na glasbeno pedagoškem področju. Napisal je prvi učbenik za citre v slovenskem jeziku (1895) in tudi prvo slovensko šolo za violino (1910). Do takrat so pravzaprav bile vse šole za ta dva inštrumenta v nemškem jeziku, Fran Korun je sestavil učbenika v slovenščini in pri tem uporabil slovenske ljudske pesmi in motive. Napisal je tudi šolo za harmoniko, a je ostala v rokopisu.

10.15, Vadenje brez violončela: vključevanje različnih načinov miselne vaje v vadbeni vsakdan, predavanje: Lara Bojadjieva

Predavanje obravnava vlogo miselne vaje ter pedagoške, psihološke in didaktične vidike vadenja brez inštrumenta. Analizirane bodo posamezne tehnike miselne vaje, najpogostejše strategije vadenja, vlogo učitelja v učnem procesu in individualni umetniški razvoj učenca. Učitelj mora namreč dobro poznati tehnike vadenja z inštrumentom in brez njega, poznati prednosti fizične in miselne vaje ter sistematično in dosledno nadgrajevati učenčevo znanje, hkrati pa ga spodbujati k preizkušanju različnih strategij vadenja. Glavna naloga učitelja je, da učenca nauči kako vaditi, končni cilj pa je samostojen učenec, ki pozna različne načine in strategije vadenja. Nazadnje bom govorila o pomenu miselne vaje kot način preprečevanja telesnih poškodb in pretirane izčrpanosti.

10.45,  Predstavitev prvega učbenika v Sloveniji za pouk komorne igre za godala za glasbene šole (izid v decembru 2021) predavanje: Lidija Grkman in Špela Kermelj Kuzman

Vsebina učbenika zajema spoznavanje instrumentalnih melodij ljudskih plesov in plesnih pesmi v izvedbi komornih skupin godal, spoznavanje osnov komorne igre, uporaba raznovrstnih lokovih načinov po načelu izvajanja plesne glasbe, koristi pri utrjevanju ali učenju novih tehnik ob že poznavanju te arhetipske glasbe, podprto z vprašanji o razumevanju vrednosti naše glasbene (kulturne) dediščine, zavesti o njenem pomenu in potrebi po ohranjanju kot delu kolektivnega spomina in kulture naroda.

 

11.15, Izbor etud za violino – podpora optimalnemu  razvoju vseh vidikov violinske igre na osnovni ravni ali kako izbirati etude, predavanje Vildana Repše

Ustrezna izbira etid temelji na poznavanju problemov stroke in podpira postopni razvoj inštrumentalne igre, kar omogoča učencu, da razvija glasbeni intelekt, glasbene in učne sposobnosti in veščino igranja posameznih vidikov violinske igre – detaché, martélé, legato, menjava strun, menjava pozicij, dvojni omejevalniki, vrvice, artikulacija itd. Premišljeno izbrane etide imajo tudi umetniško vrednost, obsegajo širok spekter glasbenega izraza, od kantilene do živahnih melodičnih gibanj, od umirjene ritmične strukture do plesnih ritmov. Tako hkrati z razvojem veščine instrumentalne igre ima učenec priložnost, da odkriva umetniško dimenzijo v glasbi in raste umetniško v skladu s svojo starostjo. Avtorji učinkovitih instruktivnih etud Wohlfahrt, Beriot,
Campagnoli, Dancla, Ševčik, Kayser, Komarovski, Mazas, Sitt in drugi, 
so za seboj pustili kopico dragocenih pedagoških vsebin.