prof. Géza Szilvay – Novoletna poslanica predsednika mednarodne ESTA

ESTA 2023/2024
Spoštovani predsedniki in kolegi,

To je moje tretje božično-novoletno voščilo. V prvem sem se predstavil, izrazil željo, da bi služil naši organizaciji in predstavil svoje predloge in vizije. Drugo pismo je bilo kričanje zaradi drame v Ukrajini in v tem vam nameravam podati pregled zadnjih let.

Moje navdušenje nad ustanovitvijo projekta »glasbena osnovna šola« z ESTA je temeljilo na osebnih izkušnjah. V Helsinkih je sodelovanje med našim glasbenim inštitutom in osnovno šolo ustvarilo optimalno okolje za poučevanje in učenje. Na stotine in celo tisoče kolegov je obiskalo, da bi opazovali in bili priča izjemnim rezultatom. Vsi so odšli z odločnostjo, da vzpostavijo podobne sheme. Kot novi predsednik ESTA sem pričakoval poplavo povpraševanj o tem projektu, vendar sem s presenečenjem in razočaranjem moral priznati nezanimanje in pomanjkanje partnerstva, vsaj do sedaj.

Podobno mi kljub večkratnim zamudnim poskusom ni uspelo ponovno aktivirati spečih madžarskih, čeških in poljskih vej.
V tolažbo pa je bilo sodelovanje, osebno ali preko spleta, s slovenskimi, irskimi, italijanskimi, turškimi in španskimi kolegi ter uresničevanje ciljev 1. člena statuta ESTA.
Kar zadeva ukrajinsko dramo, smo bili odločeni, da bomo izkazali solidarnost z našimi ukrajinskimi kolegi in priprava različnih projektov, ki so bili predstavljeni in obravnavani na srečanju delegatov v Cardiffu, je bila glavna prednostna naloga Centralnega odbora.
S prijateljskimi organizacijami, glasbenimi ustanovami in ambasadami nam je uspelo ustvariti več variant uporabnih in praktičnih projektov, primernih za pomoč beguncem in tudi ukrajinskim kolegom, ki poučujejo pod stalno vojno grožnjo. Zaradi nenadnih sprememb vojnega časa smo bili prisiljeni te projekte odložiti. Zahvaljujoč številnim donacijam lahko osrednji odbor zdaj povabi dva ali tri ukrajinske pedagoge, da se udeležijo mednarodne konference. Pokriti bodo njihovi potni stroški in stroški nastanitve.

Menim, da bi moralo biti to poročilo bogatejše z rezultati, saj si ESTA zasluži več in boljši uspeh. 1. člen statuta je treba jemati bolj resno in našim članom ponuditi več rednega nadaljnjega izobraževanja, npr. delavnice in mojstrski tečaji. Soglasno sprejeto bi moralo biti načelo, da voditelji delavnic in mojstrskih tečajev niso plačani in da je njihova umetniška ali pedagoška dejavnost brezplačna kot velikodušna intelektualna donacija. Žal izkušnje kažejo, da brezplačno izobraževanje pogosto ni cenjeno. Nacionalne veje bi morale zato za udeležence določiti razumno kotizacijo.
Poleg izobraževalnih ugodnosti bi morali naši člani uživati tudi popuste pri nakupu inštrumentov, not, knjig, koncertnih vstopnic ali goslarskih storitev.
Za dosego teh ciljev potrebujemo tako nacionalne kot mednarodne predsednike, ki imajo poleg strokovnega ugleda tudi čas, energijo, zanimanje in poleg tega digitalno znanje in sposobnosti.

S tem pismom sicer ne nameravam izraziti svojega odstopa in se po svojih najboljših močeh trudim še naprej služiti organizaciji, vendar je moja dolžnost, da vas opozorim na statut, ki po treh letih službovanja ponuja možnost spremembe vodenje.

Želim vam vesel božič in srečno novo leto. Veselim se, da vas vidim v Portu.

Géza Szilvay