Iz NING na WordPress

Na 2. sestanku izvršnega odbora ESTA Slovenije, 23.12.2020 je bila podana želja, da se zaključi spletno gostovanje na platformi NING zaradi previsoke cene letnega zakupa. Predsednik in tajnik sta pripravila vlogo za gostovanje na ARNESu. Društvo je zaprosilo za gostovanje na strežniku ARNESa in dodelitev domene estastrings.si. in vlogo za dodelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kar bi omogočilo številne brezplačne storitve ARNESa. V obdobju odobritve in prehoda na novo spletno stran na WordPress je bila na voljo podporna spletna stran na naslovu https://estastrings.splet.arnes.si/. 

Od marca 2021 pa spletna stran deluje na lastni domeni https://estastrings.si. V kratkem bo nadgrajena z družbenimi omrežji FB, Twitter, Pinterest in MailChimp ter el. pošta estastrings.si@gmail.com.