Dejavnost

Osrednjo dejavnost društva predstavlja letno srečanje vseh članov v obliki ESTA kongresa na gostujoči glasbeni šoli. Na srečanju vabljeni gostje in člani pripravijo predavanja iz področja godalne didaktike in pedagogike. Posebno skrb posvečamo tudi temam iz področja podpore pouka godal s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije, predstavitvam domačih učbenikov in učnih sredstev. V okviru srečanja se izvede tudi revija najboljših učencev gostitelja oz. minulega državnega tekmovanja.

V sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi se organizira poletno šolo z formalnimi in neformalnimi oblikami pouka godal in delavnica za učitelje, ki obravnava glasbeno informatiko, mešano učenje in notatorske programe, kot podporne dejavnosti z IKT pri pouku godal.

Na področju mednarodnega sodelovanja ESTA Slovenija spodbuja svoje člane pri aktivni udeležbi in predlaga organizatorjem mednarodnih konferenc predavatelje iz kroga svojih članov. Udeležencem mednarodnih srečanj omogoča koriščenje sredstev za povrnitev potnih stroškov, bivanja in kotizacij v okviru solidarnostnega sklada v spomin Elspeth Iliff, ki ga vodi Britanska ESTA. ESTA Slovenija spodbuja vključevanje slovenskih študentov v mednarodni godalni orkester ESTA v okviru projekta ”Polifonia”.