Szilvay, G.; Colourstrings Book A

Zaščiteno gradivo: Levoročni oštevilčen pizzicato. Naravni flaggioleti. Naravni flaggioleti kvinte, kvarte in terce. Enočrtni sistem za branje not. strani 1-37

Categories: Violina