Kristian Kolman, Jože Rugelj, (2019) Inovativni pristop k poučevanju violine

V članku predstavljamo možnosti za kombinirano učenje violine z uporabo tradicionalnih metod in večpredstavnosti na osnovi izsledkov Mayerjeve kognitivne teorije učenja z večpredstavnostjo.

06 separat Kristian Kolman, Jože Rugelj

File Type: pdf
Categories: Informacijsko komunikacijska tehnologija