Kontakt

  • Društvo učiteljev godalnih instrumentov, ESTA Slovenija
  • European String Teachers’ Association, ESTA Slovenia
  • Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana,
  • mat.št.1205161,
  • DŠ 28969782 (nismo dav. zavezanci – not taxable person)
  • IBAN:  SI 56 0400 1004 6911 129, SWIFT: KBMASI2X

 

Ustanovljeno 21.4.1998 na občnem zboru v Ljubljani. Odločba: 22.7.1998 UE Ljubljana, Sektor za upravne notranje zadeve, Oddelek za javni mir, št. odločbe 02/05-14-S-026-322/98, v registru pod zaporedno štev. 1392.

 

zastopnik društva: Kristian Kolman