Literatura

ESTA Slovenija podpira založništvo iz področja godalne didaktike, pedagogike, muzikologije in organologije. Posebno skrb posveča tudi temam iz področja podpore pouka godal s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije, predstavitvam domačih učbenikov in učnih sredstev.