Rok Klopčič: Violina

Pokojni Prof. Klopčič, ustanovni član in prvi podpredsednik ESTA Slovenije, v posameznih poglavjih zelo jedrnato napisane knjige obravnava violino, lok, popravila, adjustiranje in vzdrževanje violine, violiniste, literaturo, pedagogiko in zgodovino violine na slovenskih tleh.

Prof. dr. Primož Kuret je ob izidu 1.izdaje med drugim poudaril, da Klopčičeva knjiga, ki je prva svoje vrste pri nas, tehtno bogati skromno izvirno slovensko literaturo o glasbenih instrumentih. 

Urednica 2. izdaje prof. Vildana Repše je v predgovoru poudarila, da imamo Slovenski violinisti srečo, da nam je prof. Rok Klopčič zapustil del svojih spoznanj, videnj in stališč v pisani besedi.

ESTA Slovenije je sodelovala pri izidu 2. izdaje z odkupom 100 izvodov. Predstavitev in razdelitev knjige je bila na občnem zboru 17.1.2015. Vsi navzoči člani s plačano članarino so prejeli knjigo. Knjige smo članom delili tudi na naslednjem 6. kongresu ESTA SLO, 21.11.2015.