Rok Klopčič: Sto najlepših skladb za violino

V založbi Glasbenega ateljeja Tartini je izšla knjiga STO NAJLEPŠIH SKLADB ZA VIOLINO avtorja Roka Klopčiča. Knjiga je nastajala več let, a usoda ji ni namenila izida za časa avtorjevega življenja.

Delo je namenjeno »posvečenemu« bralcu – violinistu, violinskemu pedagogu, radovednemu učencu, dijaku in študentu violine, pa tudi drugim glasbenikom in laičnim ljubiteljem glasbe. Avtor nam razkriva umeščenost izbranih del v bogati zapuščini violinske literature, se posveča okoliščinam, v katerih je skladatelj izbrana dela ustvarjal, se poglablja v subtilno sporočilnost in izraznost glasbene misli, ki jo nosi zapis, pripoveduje o prvih izvajalcih, o komentarjih največjih violinistov vseh časov… V mnogih odtenkih poglobljeno analizira dela z vidika violinske izvajalske prakse in navdihuje z anekdotami…

urednica Vildana Repše