Organi društva

Sprejeto na občnem zboru ESTA Slovenije, v soboto, 28.1.2023 za obdobje 2023-2024.

Izvršni odbor:  

 • Predsednik: Kristian Kolman,
 • Podpredsednik: Volodja Balžalorsky, 
 • Tajnik:  Barja Drnovšek,
 • Blagajnik: Matej Haas,

Člani izvršnega odbora:

 • član Žiga Brank,
 • član Sebastian Bertoncelj,
 • član Gal Faganel,
 • član Vasilij Meljnikov,
 • član Vildana Repše, 

Disciplinska komisija:

 • predsednik Špela Pirnat,
 • član  Lidija Grkman,
 • član Špela Kermelj Kuzman,

Nadzorni odbor:

 • predsednik Špela Tavčar,
 • član Petra Jurič 
 • član Urška Kordež.

Dosedanji predsedniki:

 • 1998-2005 Ciril Škerjanc (1936-2009),
 • 2005-2010 Volodja Balžalorsky,
 • 2010-2014 Jernej Brence,
 • 2015-2022 Volodja Balžalorsky,

Častni člani ESTA Slovenije: 

 • prof. Igor Ozim,
 • prof. Dejan Bravničar (1937–2018).