Potrdila o udeležbi

ESTA Slovenije izdaja na zahtevo svojih članov potrdilo o udeležbi na dogodkih v organizaciji ESTA Slovenije in v določenih primerih tudi potrdilo o udeležbi na mednarodnih dogodkih v organizaciji ESTA International.

Prav tako ESTA Slovenije izda potrdilo izvajalcem, ki so predavali na dogodkih v organizaciji ESTA Slovenije.

Do potrdil lahko redni člani dostopajo po povezavi ESTApedia/ v rubriki Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.