Strokovni prispevki in članki

Jera Rot-Dva koraka navzgor…-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Tako kot ostala violinska tehnika, se je skozi zgodovino violinizma spreminjal tudi način igranja v višjih legah in prehajanja iz lege v le…

Zala Hribernik-Zbranost, spomin in sproščenost-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Seminarska naloga pojasnjuje pojme zbranost, spomin in sproščenost, ter nakazuje kakšna bi morala biti njihova vloga in udejanjanje v življ…

Vida Samotorčan-Sproščenost, artikulacija in hitrost prstov leve roke-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Dokument vsebuje razlago in pomen artikulacije, sproščenosti in hitrosti prstov leve roke. Vsebuje nabor vaj za izboljševanje tega tehnične…

Vida Samotorčan-Čustvena inteligenca otrok-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Dokument vsebuje razlago in smernice za razvoj čustvene inteligence otrok. Nastal je v okviru programa za nadaljnje izobraževanje učiteljev…

Vanja Bizjak Podlesek-Osnovne poteze loka – detaše, martele, legato s primeri za 1. in 2. razred – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

V seminarski nalogi sem s pomočjo knjig Ivana Galamijana Igranje violine in violinska pedagogika ter Osnove Simona Fischerja opisala tri os…

Vanja Bizjak Podlesek-Kompetentni otroci! Kompetentni odrasli! – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

V seminarski nalogi bomo opisali štiri vrednote, pomembne pri vzgoji in jih v knjigi Kompetentni otrok pojasnjuje Jesper Juul. S primeri iz…

Urška Trček-Lažje in učinkovitejše učenje – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Knjiga Dušice Kunaver z naslovom Učim se učiti je namenjena osnovnošolcem ter srednješolcem, ki se soočajo s težavami konstruktivnega učenj…

Urška Trček-Igranje v legah in menjava leg po metodi Dejana Markovića – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Kolo oko sveta, je naslov tretjega zvezka violinske šole Dejana Markovića. Namenjen je učenju igranja v legah ter menjav leg. Vsebuje vaje,…

Neža Piry-Razumevajoče sprejemanje – podlaga za odličnost v medsebojsnih odnosih – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Dokument je seminarska naloga, ki obravnava in povzema delo avtorja Marshalla B. Rossenberga, z naslovom Nenasilno sporazumevanje: jezik ži…

Neža Piry-Igranje po posluhu na osnovi pedagoških načel Edgarja Willemsa-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Dokument je seminarska naloga, ki predstavlja igranje po posluhu, kot enega izmed možnih načinov dela, na poti k izboljšanju violinske igre…

Neža Piry -Izbor etid od 1.-3. razreda po Fortrunatovu – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Dokument je seminarska naloga, ki obravnava prvi zvezek Zbirke etid za violino, delo avtorjev K. A. Fortunatova, M. A. Garlickega in K. K.…

Margareta Malej-Spodbudno poučevanje – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Seminarska naloga opisuje, kako narediti poučevanje čim bolj spodbudno za učence. Podani so konkretni primeri motiviranja učencev pri pouku…

Margareta Malej -Lokovni načini spiccato, sautille, staccato, ricochet – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Seminarska naloga vsebuje opis lokovnih načinov spiccato, sautille, staccato in ricochet. Opisano je, kako naj bi bili tehnično pravilno iz…

Lucija Mlakar-Dvojemke in artikulacija – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

V seminarski nalogi sem se osredotočila na igranje dvojemk in artikulacijo s pomočjo igranja dvojemk. Primerjala sem zapise violinskih peda…

Katjuša Majcenič-Pozitivni vpiv glasbe na otroka-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Seminarska naloga je bila napisana v okviru programa za nadaljnje izobraževanje učiteljev violine in viole na Glasbenem ateljeju Tartini v…

Jera Rot-Skrivnost uspešne šole-ŠOLA ZA UČITELJE 2013

Uspešna šola se posveča učitelju in učencu, ohranjanju kakovosti prvega in razvoju kakovosti slednjega. Temelji na brezpogojni ljubezni med…

Anja Skalar Blažič Problematika nadarjenih otrok – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

V nalogi je obravnavana tematika nadarjenih otrok. Predstavljena je definicija in karakteristike nadarjenih otrok. Poudarek naloge je na pr…

Anja Skalar Blažič – Predstavitev zbirke skladb Mamici v radost – ŠOLA ZA UČITELJE 2013

V nalogi je obravnavana instruktivna zbirka skladb Leona Pfeiferja in Matije Tercelja Mamici v radost. Predstavljena so posamezna poglavja…

Kristian Kolman: Izgrajevanje digitalne pismenosti…-KAZAN 2017

Poučevanje računalniških znanj ni več omejeno zgolj na temo računalništva. Informatika postaja vse bolj vključena v vse šolske predmete, tudi pri pouku godal…