Cilji in prednosti članstva v ESTA-i

Cilji ESTA

 • Spodbujanje najvišjih umetniških in izobraževalnih standardov med učitelji, učenci in študenti godal.
 • Spodbujanje kakovostnega učenje godal, skozi vse življenje.
 • Podpiranje vseh faz učenja in poučevanja igranja na godala.
 • Zagotavljanje lokalnega in nacionalnega foruma za izmenjavo idej.
 • Zagotavljanje pretoka informacij, podpore in svetovanja za vse učitelje godal.
 • Organiziranje konferenc, delavnic, predavanj, pogovorov, okroglih miz in sodelovanje z drugimi podobnimi organizacijami.
 • Spodbujanje publikacij, ki podpirajo širše cilje ESTA.

Prednosti članstva v ESTA-i

 • Izmenjava izkušnj in idej z vodilnimi godalnimi pedagogi.
 • Odkrivanje različnih tehnik poučevanja, učenja od vodilnih strokovnjakov (Colourstrings, Rolland, Suzuki, Kodály, Dalcroze, Alexander).
 • Ustvarjanje stikov na nacionalni in mednarodni ravni.
 • Pridobitev dostopa do drugih publikacij ESTA, video posnetkov, knjig in poročil.
 • Uveljavljati popust na naročnino revije “The Strad”.
 • Uveljavljati popust v številnih glasbenih delavnicah in trgovinah z notami ter glasbenimi pripomočki.